સબંધ

Posted: ઓક્ટોબર 7, 2012 in Uncategorized

સબંધ સાચવવા માટે હોય છે અને પૈસા વાપરવા માટે,

પરંતુ, આજકાલ લોકો પૈસા સાચવે છે અને સબંધ વાપરે છે.સુપ્રભાત.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s